Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.FMT Phần mở rộng tập tin

Tập tin fmt là gì và làm sao mở nó - FoxPro Format File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin fmt không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở fmt trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin fmt bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

FMT là loại định dạng tập tin đặc biệt chỉ dùng một số phần mềm nhất định mới có thể mở được. Foxpro là một trong số những chương trình có thể mở và xử lý các tập tin .fmt.

Các tập tin có đuôi fmt này có thể dùng WinRAR để nén.

fmt tập tin -phần mềm có thể mở fmt tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem fmt tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới fmt tập tin
  • Microsoft Visual FoxPro