Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.FNT Phần mở rộng tập tin

Tập tin fnt là gì và làm sao mở nó - Tập tin phông chữ Windows

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin fnt không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở fnt trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin fnt bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin phông chữ Windows

fnt tập tin -phần mềm có thể mở fnt tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem fnt tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới fnt tập tin
  • Microsoft Windows
  • FontForge
  • VSoft FontEdit