Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.FP3 Phần mở rộng tập tin

Tập tin fp3 là gì và làm sao mở nó - FastReport Prepared Report File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin fp3 không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở fp3 trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin fp3 bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

FastReport là một công cụ viết báo cáo có thể tích hợp được trong nhiều ứng dụng hay phần mềm. Định dạng .fp3 dùng để lưu các tập tin chứa cách trình bày trang báo cáo tạo bằng FastReport.

Có rất nhiều điểm tương đồng giữa các tập tin .fp3 và .pdf.

fp3 tập tin -phần mềm có thể mở fp3 tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem fp3 tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới fp3 tập tin
  • Fast Reports FastReport Viewer