Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.FPT Phần mở rộng tập tin

Tập tin fpt là gì và làm sao mở nó - FileMaker Pro Database Memo File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin fpt không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở fpt trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin fpt bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Chương trình .fpt được sử dụng cho ghi nhớ cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp FileMaker, vốn được phát triển bởi FileMaker. Tập tin này cũng có thông tin nguyên văn thường dùng để mô tả cơ sở dữ liệu.

Chương trình này chỉ lưu trữ các ý kiến ghi nhớ ​​ thay vì chứa bất kỳ cơ sở dữ liệu.

fpt tập tin -phần mềm có thể mở fpt tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem fpt tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới fpt tập tin
  • FileMaker Pro

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp fpt Logo Windows