Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.FRM Phần mở rộng tập tin

Tập tin frm là gì và làm sao mở nó - Mysql Database Metadata File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin frm không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở frm trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin frm bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Cơ sở dữ liệu MySQL rất phổ biến trong giới lập trình web. Thông tin định dạng hay dữ liệu cấu trúc của một cơ sở dữ liệu MySQL đều được lưu trong một file .frm. Muốn lưu một file .frm đòi hỏi phải lưu một file .myd kèm theo đó.

Trong một số trường hợp có thể chúng ta còn phải cần đến các file .myi.

frm tập tin -phần mềm có thể mở frm tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem frm tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới frm tập tin
  • MySQL