Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.FTL Phần mở rộng tập tin

Tập tin ftl là gì và làm sao mở nó - Freemarker Template File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ftl không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ftl trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ftl bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Các tập tin được sử dụng hay phát triển bởi FreeMarker đều mang đuôi .ftl. Đây là phần mềm tạo văn bản tự động dựa trên nền tảng Java.

Alfresco, hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp (ECM), là một ví dụ về chương trình sử dụng tập tin có định dạng FTL.

ftl tập tin -phần mềm có thể mở ftl tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ftl tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ftl tập tin
  • FreeMarker