Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.GAL Phần mở rộng tập tin

Tập tin gal là gì và làm sao mở nó - Genepix Array List File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin gal không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở gal trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin gal bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin thuộc lĩnh vực sinh học chứa các tên và địa điểm cho các đối tượng của một bàn trượt chip cảm biến -microarray slide. Hầu như nó được dùng trong các thí nghiệm sinh học và trong các mục đích nghiên cứu định lượng.

Tập tin có thể được tạo ra thông qua một bảng tính Microsoft excel.

gal tập tin -phần mềm có thể mở gal tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem gal tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới gal tập tin
EditPlus 5.0.1764
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng
Microsoft Excel 2016 16.0.6741.2048
Phần mềm bảng tính và phân tích dữ liệu hàng đầu của Microsoft
Đánh giá của người dùng

Mở gal tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Molecular Devices GenePix Pro Software

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp gal Logo Windows