Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.GB Phần mở rộng tập tin

Tập tin gb là gì và làm sao mở nó - Game Boy ROM File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin gb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở gb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin gb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

GB là phần mở rộng của tập tin ROM chứa dữ liệu game của Game Boy. Nó lưu một bản sao dữ liệu giống hệt như dữ liệu trong hộp chứa đĩa của Nintendo Game Boy. Có thể chạy tập tin .gb trên máy Mac hoặc PC nếu dùng phần mềm giả lập Game Boy.

gb tập tin -phần mềm có thể mở gb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem gb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới gb tập tin
  • VisualBoyAdvance
  • Basic Boy
  • BGB
  • TGB Dual
  • KiGB
  • gnuboy
  • Boycott Advance

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp gb Logo Windows