Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.GBC Phần mở rộng tập tin

Tập tin gbc là gì và làm sao mở nó - Game Boy Color ROM File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin gbc không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở gbc trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin gbc bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là đuôi các file ROM của chiếc máy Nintendo Game Boy. Nó lưu trữ tổng cộng khoảng 32768 màu nhưng cùng lúc chỉ có khoảng 56 màu được hiển thị. Định dạng .GBC có thể chạy trên PC hoặc Mac nhờ vào sự trợ giúp của trình giả lập Game Boy.

Máy chơi game cầm tay Game Boy Color ra đời năm 1998 và có thể chơi được các game Game Boy ra đời trước đó.

gbc tập tin -phần mềm có thể mở gbc tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem gbc tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới gbc tập tin
  • VisualBoyAdvance
  • BGB
  • TGB Dual
  • KiGB
  • gnuboy
  • BasicBoy
  • PlayGuy
  • GEST