Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.GDB Phần mở rộng tập tin

Tập tin gdb là gì và làm sao mở nó - GPS Database File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin gdb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở gdb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin gdb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin .gdb thuộc cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi chương trình Interbase. Nó là một chương trình phần mềm miễn phí, không giống như GnuPG và PGP.

Đây là chương trình mặc định, vốn trước đó được sử dụng bởi phiên bản Interbase 6.5, còn phiên bản sau 7.0 sử dụng tập tin .IB.

gdb tập tin -phần mềm có thể mở gdb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem gdb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới gdb tập tin
  • Garmin BaseCamp
  • Garmin MapSource

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp gdb Logo Windows