Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.GED Phần mở rộng tập tin

Tập tin ged là gì và làm sao mở nó - GEDCOM Genealogy Data File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ged không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ged trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ged bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

GEDCOM là từ viết tắt của "GEnealogical Data COMmunications". Tập tin .ged dùng để lưu trữ dữ liệu sự kiện và thông tin phả hệ.

Tập tin này có thể mở được bằng rất nhiều phần mềm phả hệ khác nhau trên các hệ thống nhiều máy tính.

ged tập tin -phần mềm có thể mở ged tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ged tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ged tập tin
RootsMagic Essentials 6.0
Phần mềm gia phả giúp tra cứu cây gia đình
Editor’s rating

Mở ged tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Behold
  • Leister Productions Reunion
  • Ages!
  • Ancestral Author
  • Thoughtful Creations Genbox Family History
  • Taurus FamilyTree
  • LifeLines
  • GeneWeb
  • Gramps
  • GEDitCOM

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp ged Logo Windows