Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.GEDCOM Phần mở rộng tập tin

Tập tin gedcom là gì và làm sao mở nó - GEDCOM Genealogy File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin gedcom không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở gedcom trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin gedcom bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

GEDCOM là thông số kỹ thuật độc quyền được sử dụng cho trao đổi dữ liệu phả hệ giữa các phần mềm phả hệ khác nhau .

Phần mềm sử dụng văn bản đơn giản có chứa dữ liệu phả hệ cũng như siêu dữ liệu liên kết tất cả ghi chép với nhau.

gedcom tập tin -phần mềm có thể mở gedcom tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem gedcom tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới gedcom tập tin
  • Ages!
  • Ancestral Author
  • LifeLines
  • GeneWeb
  • Gramps
  • GEDitCOM
  • Genbox Family History

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp gedcom Logo Windows