Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.GEN Phần mở rộng tập tin

Tập tin gen là gì và làm sao mở nó - Sega Genesis ROM File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin gen không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở gen trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin gen bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là một trò chơi mô phỏng ROM dùng trong các bộ mô phỏng của Sega.

Về cơ bản tập tin lặp lại nội dung của trò chơi gốc, vì vậy trò chơi có thể chơi với sự hỗ trợ của phần mềm mô phỏng.

gen tập tin -phần mềm có thể mở gen tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem gen tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới gen tập tin
  • Kega Fusion
  • Gens+
  • HazeMD
  • Ages
  • Genesis Plus

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp gen Logo Windows