Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.GHO Phần mở rộng tập tin

Tập tin gho là gì và làm sao mở nó - Norton Ghost Backup Image File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin gho không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở gho trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin gho bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Các file .gho thuộc chương trình Ghost của công ty Symantec. Tập tin hình ảnh trong Ghost có dung lượng tối đa là 2GB. Vì vậy các file hình được chia thành những phần nhỏ để mỗi phần chỉ chiếm 2GB hoặc ít hơn.

Phần mềm Ghost 6.5 Enterprise Edition và Norton 2001 sử dụng quy ước đặt tên như sau: FILENAME.GHO cho file đầu tiên, các file sau này sẽ là FILENAME###.GHS với ### bắt đầu từ 001.

gho tập tin -phần mềm có thể mở gho tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem gho tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới gho tập tin
  • Symantec Norton Ghost