Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.GP3 Phần mở rộng tập tin

Tập tin gp3 là gì và làm sao mở nó - Guitar Pro 3 Project File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin gp3 không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở gp3 trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin gp3 bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin .gp3 được sử dụng trong chương trình Guitar pro 3. Phần mềm này về cơ bản tham chiếu các tập tin định dạng âm nhạc. Là một chương trình chứa các thanh ghi-ta (guitar) và nốt dương cầm (piano).

Chương trình cho phép người dùng biên tập và soạn các thanh công cụ của riêng bạn, và có thể chia sẻ nó với những người khác.

gp3 tập tin -phần mềm có thể mở gp3 tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem gp3 tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới gp3 tập tin
  • Arobas Music Guitar Pro