Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.GP4 Phần mở rộng tập tin

Tập tin gp4 là gì và làm sao mở nó - Guitar Pro 4 Tablature File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin gp4 không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở gp4 trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin gp4 bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng GP4 là một hệ thống tab Guitar hiện đang dùng trong Guitar Pro 4 là một trong những chương trình guitar mang tính nghệ thuật và hoàn chỉnh nhất.

Với GP4, dữ liệu có thể lưu lại ở định dạng âm nhạc và có thể mở khóa bởi Guitar Pro hay các chương trình viết guitar mã nguồn mở khác.

gp4 tập tin -phần mềm có thể mở gp4 tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem gp4 tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới gp4 tập tin
  • Arobas Music Guitar Pro
  • TuxGuitar
  • DGuitar
  • KGuitar