Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.GPG Phần mở rộng tập tin

Tập tin gpg là gì và làm sao mở nó - Gnu Privacy Guard Public Keyring File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin gpg không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở gpg trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin gpg bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin .gpg là chìa khóa giải mã tập tin mã hóa tạo ra bởi phần mềm GNU Privacy Guard (GnuPG); là công cụ mật được sử dụng trực tiếp từ dấu nhắc lệnh, từ bản thảo shell và các chương trình khác. Vì vậy, tập tin này được xem như phần phụ trợ cho các ứng dụng khác.

Tập tin này là công cụ dòng lệnh không chứa bất kỳ đồ họa nào.

gpg tập tin -phần mềm có thể mở gpg tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem gpg tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới gpg tập tin
  • Free Software Foundation GnuPG