Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.GROOVY Phần mở rộng tập tin

Tập tin groovy là gì và làm sao mở nó - Groovy Source Code File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin groovy không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở groovy trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin groovy bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Groovy là một định dạng tập tin loại mã nguồn được viết bằng ngôn ngữ Groovy. Ngôn ngữ lập trình này có rất nhiều điểm tương đồng với ngôn ngữ lập trình Java. Nó cũng có nhiều tích hợp với nền tảng Java.

Ngoài Java, Groovy cũng chịu ảnh hưởng của một số ngôn ngữ lập trình khác.

groovy tập tin -phần mềm có thể mở groovy tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem groovy tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới groovy tập tin
Eclipse 4.3
Plugin cần thiết cho nhà phát triển phần mềm và ứng dụng
Đánh giá của người dùng

Mở groovy tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • MacroMates TextMate
  • Sublime Text
  • Oracle NetBeans
  • Oracle Java Virtual Machine

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp groovy Logo Windows