Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.GSP Phần mở rộng tập tin

Tập tin gsp là gì và làm sao mở nó - IMail Error Message File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin gsp không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở gsp trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin gsp bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

GSP là một tập tin được gửi đi từ máy chủ IMail Server nhằm thống báo sự cố gửi email tới người gửi. IMail Server thường được dùng bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tệp GSP do đó được dùng để thông báo lỗi với email được gửi thông qua tin nhắn hoặc cờ (flag) báo lỗi.

gsp tập tin -phần mềm có thể mở gsp tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem gsp tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới gsp tập tin
  • Ipswitch IMail Server