Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.GZIP Phần mở rộng tập tin

Tập tin gzip là gì và làm sao mở nó - Gnu Zipped File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin gzip không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở gzip trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin gzip bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Dạng tập tin nén được nén bằng giải thuật nén Gnu. Chương trình nén là nguồn mở và bộ nguồn có thể kiếm được dễ dàng.

Những tập tin được tạo ra trong chương trình nén này có đuôi mở rộng là .gz.

gzip tập tin -phần mềm có thể mở gzip tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem gzip tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới gzip tập tin
WinZip 23.0.13300
Phần mềm nén tập tin giúp việc lưu trữ và chuyển giao dễ dàng hơn
Đánh giá của người dùng

Mở gzip tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Smith Micro StuffIt Deluxe 2010
  • 7-Zip
  • Smith Micro StuffIt Deluxe 2011
  • Apple Archive Utility
  • gzip
  • Xarchive

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp gzip Logo Windows