Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.H Phần mở rộng tập tin

Tập tin h là gì và làm sao mở nó - C/C++ Header File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin h không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở h trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin h bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

H là một tập tin chứa các nguyên mẫu hàm cho phép các nhà lập trình cắt một vài thành tố của mã nguồn ra những tập tin có thể tái dùng được. File H thường chứa thông tin kê khai gồm các biến số, subroutine, lớp và những thông tin nhận dạng khác.

Tập tin H đều tương thích với các mã nguồn C++, C và objective-C và cho phép các hàm hay dùng chỉ cần viết một lần và được trích dẫn bởi những mã nguồn khác khi cần.

h tập tin -phần mềm có thể mở h tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem h tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới h tập tin
EditPlus 5.1.1828
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở h tập tin - các chương trình khác Logo Windows

 • Vi
 • GNU Emacs
 • Microsoft Visual Studio 2013
 • gVim
 • GNU project C and C++ compiler (GCC)
 • MacVim
 • MacroMates TextMate
 • Borland C++ Compiler
 • Embarcadero C++Builder
 • Eclipse IDE for C/C++ Developers
 • Code::Blocks
 • BloodshedSoftware Dev-C++
 • Apple Xcode

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp h Logo Windows