Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.HCR Phần mở rộng tập tin

Tập tin hcr là gì và làm sao mở nó - HydroCAD Rainfall Curve Data File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin hcr không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở hcr trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin hcr bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Các file có đuôi .hcr chủ yếu liên quan tới "Half-fold Card File". Đây là định dạng tập tin dùng để lưu tài liệu và biểu đồ mưa trong chương trình HydroCAD.

Để có thể mở, chỉnh sửa hay chuyển đổi file, bạn cần cài đặt thêm một số phần mềm như HydroCAD Software Solution, HydroCAD Sampler và Broderbund Print Master 2012 Platinum Office.

hcr tập tin -phần mềm có thể mở hcr tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem hcr tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới hcr tập tin
  • HydroCAD Software Solutions HydroCAD
  • HydroCAD Software Solutions HydroCAD Sampler