Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.HPP Phần mở rộng tập tin

Tập tin hpp là gì và làm sao mở nó - C++ Header File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin hpp không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở hpp trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin hpp bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

HPP là loại tập tin viết bằng ngôn ngữ lập trình C++. Nó chứa tệp tiêu đề của mã nguồn nằm trong một chương trình nào đó. Ngoài ra, tập tin .hpp còn lưu trữ các kiểu dữ liệu và các tham số.

Định dạng .h cũng có thể dùng như định dạng .hpp.

hpp tập tin -phần mềm có thể mở hpp tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem hpp tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới hpp tập tin
  • Microsoft Visual Studio 2013
  • GNU project C and C++ compiler (GCC)
  • MacroMates TextMate
  • Code::Blocks
  • BloodshedSoftware Dev-C++
  • Apple Xcode
  • Embarcadero Technologies C++ Builder