Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.HTC Phần mở rộng tập tin

Tập tin htc là gì và làm sao mở nó - HTML Component File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin htc không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở htc trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin htc bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

HTC là tập tin dùng trong trình duyệt web nổi tiếng Microsoft Internet Explorer. Nó giúp hiển thị nội dung trang web và được lưu trong một định dạng văn bản thuần túy.

HTC không tương thích với bất kỳ trình duyệt nào khác ngoài IE.

htc tập tin -phần mềm có thể mở htc tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem htc tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới htc tập tin
Internet Explorer 11.0.11
Trình duyệt từ Microsoft
Đánh giá của người dùng

Mở htc tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • MacroMates TextMate

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp htc Logo Windows