Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.IAF Phần mở rộng tập tin

Tập tin iaf là gì và làm sao mở nó - Outlook Internet Account File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin iaf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở iaf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin iaf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

IAF là các tập tin chỉ nằm trong Microsoft Outlook. Phần thiết lập do người dùng tùy chỉnh được lưu bằng định dạng này. Các tập tin này có thể được chuyển hoặc xuất đi để áp dụng các thiết lập vào bản cài đặt Outlook khác.

iaf tập tin -phần mềm có thể mở iaf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem iaf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới iaf tập tin
  • Microsoft Outlook 2013