Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ID Phần mở rộng tập tin

Tập tin id là gì và làm sao mở nó - IBM Lotus Notes ID File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin id không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở id trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin id bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin cung cấp các thông tin nhận dạng người dùng ID cho máy chủ Domino và người dùng Lotus Note. Tập tin này được tạo bởi các quản trị viên Domino thường bao hàm các thông tin như tên người dùng, mã số bản quyền Notes, giấy chứng nhận bảo mật, mât khẩu...

Để có thể truy cập máy chủ Domino yêu cầu bạn có một ID Note. Thường ID này chỉ có thời hạn 1 năm nên bạn phải làm mới lại hằng năm.

id tập tin -phần mềm có thể mở id tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem id tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới id tập tin
  • IBM Lotus Notes
  • IBM Domino

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp id Logo Windows