Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.IDL Phần mở rộng tập tin

Tập tin idl là gì và làm sao mở nó - Tập tin ngôn ngữ định nghĩa giao diện

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin idl không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở idl trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin idl bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin ngôn ngữ định nghĩa giao diện

idl tập tin -phần mềm có thể mở idl tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem idl tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới idl tập tin
  • Microsoft Visual Studio 2013
  • Microsoft Platform SDK