Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.IML Phần mở rộng tập tin

Tập tin iml là gì và làm sao mở nó - Intellij Idea Module File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin iml không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở iml trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin iml bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

IML dùng để hỗ trợ phát triển các ứng dụng Java. Định dạng này chứa thông tin về các module như Plugin, Java, Android… Ngoài ra, tập tin .iml lưu các đường dẫn module, những phần phụ thuộc và một số thiết lập khác.

Tập tin IML thích hợp để lưu trữ những phần nhỏ của các dự án phát triển lớn.

iml tập tin -phần mềm có thể mở iml tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem iml tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới iml tập tin
EditPlus 5.1.1828
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở iml tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Jetbrains IntelliJ IDEA