Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.INK Phần mở rộng tập tin

Tập tin ink là gì và làm sao mở nó - Mimio Ink Data File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ink không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ink trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ink bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là một định dang "bảng trắng điện tử" trong Mimio, một chương trình cho phép người dùng thực hiện các thao tác trên màng hình cảm ứng của máy tính bảng với bút cảm ứng như vẽ, lưu ghi chú, sơ đồ, biểu đồ hay các minh họa ở chế độ Digital Ink Recording. Dữ liệu lưu lại ở định dạng vecto đối tượng (object-based vector).

File INK hỗ trợ tất cả thao tác chinh sửa như chỉnh kích thước (scaling), quay đối tượng hay thay đổi màu sắt và độ day của viền khối hình.

ink tập tin -phần mềm có thể mở ink tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ink tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ink tập tin
  • MimioStudio

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp ink Logo Windows