Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.INT Phần mở rộng tập tin

Tập tin int là gì và làm sao mở nó - SGI Integer Image File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin int không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở int trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin int bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

INT là định dạng ảnh trắng đen (đơn sắc) do Silicon Graphics phát triển. Nó sử dụng các số nguyên để lưu trữ dữ liệu ảnh. Các số nguyên đại diện cho dung lượng hoặc thông tin của từng điểm ảnh.

Đây là một sản phẩm của Silicon Graphics.

int tập tin -phần mềm có thể mở int tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem int tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới int tập tin
ACDSee Classic 1.0
Xem, sắp xếp, chuyển đổi và tạo tất cả hình ảnh của mình
Đánh giá của người dùng
IrfanView 4.52
Trình xử lý ảnh kĩ thuật số cổ điển
Đánh giá của người dùng

Mở int tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • ACD Systems Canvas 14

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp int Logo Windows