Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.INX Phần mở rộng tập tin

Tập tin inx là gì và làm sao mở nó - Adobe Indesign Interchange File Format

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin inx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở inx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin inx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng .inx định rõ tính chất của một tập tin InDesign, gồm các hướng dẫn, lề, màu sắc, khung văn bản, nội dung trang và các trang. InDesign CS có thể nhận biết tất cả các định dạng và nội dung trang trừ những tính năng chỉ có trên InDesign CS2 thì không thể.

Các tính năng đó gồm neo các đối tượng, theo dõi các thay đổi, SING glyphlets...

inx tập tin -phần mềm có thể mở inx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem inx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới inx tập tin
  • Adobe InDesign CC