Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.IPG Phần mở rộng tập tin

Tập tin ipg là gì và làm sao mở nó - Ipod Game Package File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ipg không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ipg trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ipg bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là gói cài đặt cho video game trên iPod, gồm nhiều tệp trong một tệp .ZIP, được cài vào iPod thông qua Apple iTunes. Các tệp .IPG được lưu mặc định trong thư mục có địa chỉ the~/Music/iTunes iPod Games.

ipg tập tin -phần mềm có thể mở ipg tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ipg tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ipg tập tin
iTunes 12.9.1.4
Kho ứng dụng đa phương tiện của Apple
Đánh giá của người dùng