Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ISF Phần mở rộng tập tin

Tập tin isf là gì và làm sao mở nó - Inspiration Diagram File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin isf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở isf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin isf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin này rất hữu ích trong việc hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch, làm nghiên cứu và hoàn thành dự án; có thể được hiển thị bằng biểu đồ hình ảnh hoặc định dạng đề cương.

Tập tin isf. được liên kết với sơ đồ khối và được tạo ra với mục đích hỗ trợ các chương trình sơ đồ giáo dục.

isf tập tin -phần mềm có thể mở isf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem isf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới isf tập tin
  • Inspiration Software Inspiration