Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ISS Phần mở rộng tập tin

Tập tin iss là gì và làm sao mở nó - Installshield Silent Response File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin iss không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở iss trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin iss bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là một tập tin được sử dụng bởi InstallShield một trình cài đặt trong Windows, chứa hàng loạt các thiết lập ở định dạng văn bản để tạo các phản hồi tự động trong quá trình cài đặt phần mềm mà không cần thao tác của người dùng.

File ISS tương tự như tập tin .INI và có thể dễ dàng sử dụng cho kết quả mong muốn.

iss tập tin -phần mềm có thể mở iss tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem iss tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới iss tập tin
  • Flexera InstallShield

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp iss Logo Windows