Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ISU Phần mở rộng tập tin

Tập tin isu là gì và làm sao mở nó - Installshield Uninstall Script File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin isu không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở isu trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin isu bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

ISU là tên đuôi của tập tin chạy bằng chương trình cài đặt phần mềm InstallShield. Nó xác định vị trí và xóa tất cả các tập tin của một chương trình nào đó khi người dùng cho chạy câu lệnh "Gỡ bỏ cài đặt".

isu tập tin -phần mềm có thể mở isu tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem isu tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới isu tập tin
  • Flexera InstallShield