Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ITL Phần mở rộng tập tin

Tập tin itl là gì và làm sao mở nó - iTunes Library File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin itl không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở itl trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin itl bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là cơ sở dữ liệu iTunes dùng để tổ chức các tập tin trong thư viện nhạc iTunes; gồm một danh sách bài hát, các playlist được tạo bởi người dùng, bình luận và đánh giá. Trên Windows, tệp iTunes library được lưu tại: Documents and Settings/username/My Documents/My Music/iTunes/iTunes Library.itl. Trên Mac, tệp này được lưu tại: /Users/username/Music/iTunes/iTunes Library. Chú ý: trên Mac, tệp này không ở dạng ".itl". Tuy nhiên, dù trên Windows hay Mac, hai phiên bản iTunes đều lưu tệp "iTunes Music Library.xml" trong thư mục giống nhau. Tệp .xml này giúp mở bài hát và playlist với các ứng dụng khác (như iPhoto và iMovie trên Mac). Nếu tệp iTunes library bị xoá thì sẽ được iTunes tạo lại khi tìm bài hát trong thư mục Music. Nhưng mọi playlist, bình luận và đánh giá sẽ bị mất.

itl tập tin -phần mềm có thể mở itl tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem itl tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới itl tập tin
iTunes 12.9.1.4
Kho ứng dụng đa phương tiện của Apple
Đánh giá của người dùng

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp itl Logo Windows