Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.JAR Phần mở rộng tập tin

Tập tin jar là gì và làm sao mở nó - Java Archive File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin jar không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở jar trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin jar bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Thực chất là một file nén Java (JAR) dùng trong Java Runtime Environment (JRE) một hệ thống thực thi các chương trình Java. Hệ thống vừa có thể là một chương trình thư viên nhưng cũng có thể chạy hoàn toàn độc lập nếu JRE được cài đặt trên máy tinh hay các thiết bị di động.

File JAR có thể chứa các tập tin .CLASS, tài nguyên ứng dụng và một một tập tin MANIFEST phụ.

jar tập tin -phần mềm có thể mở jar tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem jar tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới jar tập tin
WinZip 23.0.13300
Phần mềm nén tập tin giúp việc lưu trữ và chuyển giao dễ dàng hơn
Đánh giá của người dùng
Google Chrome 70.0.3538.102
Trình duyệt nổi danh đến từ Google
Đánh giá của người dùng

Mở jar tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Corel WinZip Mac Edition 2
  • Oracle Java Runtime Environment
  • Apple Jar Launcher

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp jar Logo Windows