Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.JBF Phần mở rộng tập tin

Tập tin jbf là gì và làm sao mở nó - Corel Paintshop Photo Pro Image Browser File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin jbf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở jbf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin jbf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là tệp tin lưu trữ được tạo ra bởi trình duyệt ảnh của Corel Paint Shop Pro (PSP); tập hợp nhều ảnh nhỏ của các ảnh đã được xem, cho phép xem trước ảnh nhanh chóng và tự cập nhật mỗi lần duyệt ảnh. Có thể xoá các tệp JBF. Nhưng nếu tính năng lưu ảnh tạm chưa bị tắt , PSP sẽ tự tạo lại các tệp JBF khi trình duyệt được dùng. Các tệp JBF thường được lưu là pspbrwse.ibf. Dung lượng của tệp JBF lớn hay nhỏ tuỳ thuộc vào số lượng ảnh được duyệt. Chú ý: JBF là tệp được dùng trong các bản PSP cũ. PSP nay có tên PaintShop Photo Pro.

jbf tập tin -phần mềm có thể mở jbf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem jbf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới jbf tập tin
Paint Shop Pro 3.12
Chỉnh sửa hình ảnh
Đánh giá của người dùng