Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.JHTML Phần mở rộng tập tin

Tập tin jhtml là gì và làm sao mở nó - ATG Dynamo Server Page (Java HTML)

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin jhtml không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở jhtml trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin jhtml bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là một tập tin HTML bao gồm mã Java tương tự như file .HTML nhưng chứa các hàm Java được xử lý trên máy chủ trước khi gửi tới trình duyệt người dùng. Ngoài ra, JHTML có thể dùng để truy cập một cơ sở dữ liệu bằng kết nối JDBC (Java Database Connectivity).

File JHTML còn có thể tạo bằng chương trình biên tập văn bản ATG Dynamo Document Editor.

jhtml tập tin -phần mềm có thể mở jhtml tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem jhtml tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới jhtml tập tin
Google Chrome 70.0.3538.102
Trình duyệt nổi danh đến từ Google
Đánh giá của người dùng

Mở jhtml tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Edit and run with ATG Commerce software