Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.JNLP Phần mở rộng tập tin

Tập tin jnlp là gì và làm sao mở nó - Java Web Start File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin jnlp không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở jnlp trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin jnlp bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là một tập tin định dạng Java Network Launching Protocol (JNLP) được dùng để khởi chạy và quản lý các chương trình Java trên một hệ thống hoặc trên Web (ví dụ như những applet trong trình duyệt). File có thể dùng để khởi chạy chương trình nếu máy tính được cài đặt Java Runtime Environment (JRE).

Một tập tin JNLP có thể chứa các dữ liệu như địa chỉ từ xa để tải các chương trình Jave (file .JAR) và các lớp thực thi đầu tiên.

jnlp tập tin -phần mềm có thể mở jnlp tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem jnlp tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới jnlp tập tin
EditPlus 5.1.1828
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở jnlp tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Oracle Java Web Start