Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.JSF Phần mở rộng tập tin

Tập tin jsf là gì và làm sao mở nó - Java Script Command File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin jsf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở jsf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin jsf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

JSF là định dạng tập tin tạo bởi Fireworks- phần mềm xử lý đồ họa. Tập tin .jsf chứa mã lệnh JavaScript dùng để thực hiện một số hoạt động trong Fireworks. Muốn tạo một tập tin .jsf bước đầu tiên cần thực hiện các tác vụ trong cấp của bạn. Sau đó chọn các bước trong "History". Bước thứ 3 là lưu lại các bước đã làm.

Và cuối cùng là xác nhận câu lệnh.

jsf tập tin -phần mềm có thể mở jsf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem jsf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới jsf tập tin
Adobe Fireworks CS6 11
Trình thiết kế giúp bạn thỏa chí sáng tạo
Đánh giá của người dùng