Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.JSON Phần mở rộng tập tin

Tập tin json là gì và làm sao mở nó - JavaScript Object Notation File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin json không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở json trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin json bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là một chuẩn trao đổi dữ liệu dùng để lưu trữ dữ liệu cấu trúc đơn giản và đối tượng. Sử dụng định dạng văn bản nhẹ, có thể đọc hiểu được, JSON ban đầu được cho là dựa trên phân nhánh của JavaScript nhưng sau này được công nhận là một định dạng ngôn ngữ độc lập. Có thể được cấu hình tự do, JSON còn đang được hỗ trợ bởi nhiều lập trình API.

JSON thường được dùng trong ngôn ngữ lập trình ứng dụng Web Ajax và hiện là giải pháp thay thế lý tưởng cho XML.

json tập tin -phần mềm có thể mở json tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem json tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới json tập tin
EditPlus 5.1.1828
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng
Mozilla Firefox 63.0.3 (Quantum)
Trình duyệt thân thiện người dùng và tùy chỉnh cao
Đánh giá của người dùng
Notepad++ 6.6.9
Trình biên tập văn bản với nhiều tính năng mới
Đánh giá của người dùng

Mở json tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • GNU Emacs
  • Apple TextEdit
  • MacVim
  • Bare Bones TextWrangler
  • Vim
  • Pico
  • Microsoft WordPad
  • Altova XMLSpy

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp json Logo Windows