Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.JWL Phần mở rộng tập tin

Tập tin jwl là gì và làm sao mở nó - Roxio Jewel Case File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin jwl không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở jwl trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin jwl bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin .jwl được tạo bởi một chương trình tạo và in CD. Nó lưu trữ vị trí của tất cả hình ảnh, nguồn biểu tượng, theme và các bảng mẫu có liên quan đến hình ảnh trên hộp đựng.

Tập tin .jwl được sử dụng để in bìa và nhãn đĩa CD.

jwl tập tin -phần mềm có thể mở jwl tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem jwl tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới jwl tập tin
  • Roxio Creator NXT Pro 2
  • Roxio Easy CD Creator
  • Roxio Easy Media Creator