Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.LAB Phần mở rộng tập tin

Tập tin lab là gì và làm sao mở nó - WordPerfect Label Definition File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin lab không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở lab trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin lab bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Chứa thông tin cho việc trình bày và in ấn các nhãn với Corel WordPerfect; ở dạng mẫu nhãn Avery hay các tập tin nhãn tùy chỉnh khác chứa thông tin giao diện trang sẵn kích cỡ và vị trí của các nhãn trên trang.

lab tập tin -phần mềm có thể mở lab tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem lab tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới lab tập tin
  • Corel WordPerfect Office X6

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp lab Logo Windows