Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.LBX Phần mở rộng tập tin

Tập tin lbx là gì và làm sao mở nó - Visual Foxpro Main (dbf) Label Description File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin lbx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở lbx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin lbx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

LBX là phần mở rộng của tập tin chứa một bảng các định nghĩa dùng để xác định định dạng của các nhãn được in trong FoxPro- hệ thống phát triển cơ sở dữ liệu. Nó định rõ bản ghi cơ sở dữ liệu nào sẽ được dùng làm nhãn.

Đây là một phần mềm khá quan trọng.

lbx tập tin -phần mềm có thể mở lbx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem lbx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới lbx tập tin
  • Microsoft Visual FoxPro