Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.LCK Phần mở rộng tập tin

Tập tin lck là gì và làm sao mở nó - Program Lock File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin lck không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở lck trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin lck bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin LCK là một định dạng để quản lý các quyền truy cập vào các cơ sở dữ liệu hay tệp ngăn không cho người dùng chỉnh sửa lên dữ liệu. Với LCK, dữ liệu sẽ tự động được mở khi không ai truy cập đến nhưng tự động khóa lại khi người dùng mở nó. Các chương trình sử dụng tập tin bao gồm ACT! Phần mềm quản lý Danh bạ, Pegasus Mail, Autodesk Inventor, Corel Paradox và Microsoft FrontPage.

Với những tính năng đó, LCK được dùng để bảo vệ dự liệu trong trường hợp bạn vô tình chỉnh sửa hay nguy cơ hỏng dữ liệu.

lck tập tin -phần mềm có thể mở lck tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem lck tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới lck tập tin