Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.LDIF Phần mở rộng tập tin

Tập tin ldif là gì và làm sao mở nó - Ldif Address Book Interchange Format File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ldif không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ldif trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ldif bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin LDIF là một tập tin thay thế dữ liệu văn bản thường được dùng bởi thư mục LDAP. Định dạng riêng biệt này nhằm phát họa một thư mục nào đó, những nhập mục (entry) có thể tìm thấy trong thư mục và cả những chỉnh sửa kèm theo nữa.

Tập tin LDIF có thể có một hoặc 2 nhập mục cách nhau bởi khoảng trắng. Mỗi nhập mục chứa mã ID, một tên phân biệt được, một hoặc nhiều lớp đối tượng và có thể gồm nhiều định nghĩa chất lượng.

ldif tập tin -phần mềm có thể mở ldif tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ldif tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ldif tập tin
Softerra LDAP Browser 2.6
Tải về Softerra LDAP Browser, phiên bản 2.6
Editor’s rating
LDAPSoft Ldap Browser 6.10
Tải về LDAPSoft Ldap Browser, phiên bản 6.10
Đánh giá của người dùng

Mở ldif tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Apple Address Book
  • Mozilla Thunderbird
  • Microsoft Active Directory Explorer
  • Apache Directory
  • Apple Directory Access