Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.LIB Phần mở rộng tập tin

Tập tin lib là gì và làm sao mở nó - Generic Data Library File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin lib không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở lib trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin lib bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

LIB là phần mở rộng của tập tin chứa thư viện thông tin của một chương trình nào đó. Tập tin này thường chứa các hằng số và tính năng của phần mềm đó. Ngoài ra, nó cũng lưu trữ một số đối tượng như hình ảnh, clip văn bản và một số dữ liệu truyền thông khác.

Không nên tự ý mở tập tin này.

lib tập tin -phần mềm có thể mở lib tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem lib tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới lib tập tin

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp lib Logo Windows