Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.LIS Phần mở rộng tập tin

Tập tin lis là gì và làm sao mở nó - SQR Output File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin lis không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở lis trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin lis bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng tập tin LIS là tập tin đầu ra hoặc báo cáo tạo bởi chương trình SQR-Structured Query Reporting (ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc). LIF tạo những báo cáo dựa vào báo cáo của SQL để tạo những câu hỏi hay truy vấn trên cơ sở dữ liệu.

Dữ liệu LIS sẽ được định dạng tại Printer Control Language (PLC). PLC là một ngôn ngữ phác họa trang giúp cho biết bố cục văn bản cũng như đồ hòa trong tài liệu. Hewlett-Packard là người khám phá ra ngôn ngữ này.

lis tập tin -phần mềm có thể mở lis tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem lis tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới lis tập tin
EditPlus 5.1.1828
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở lis tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Oracle Hyperion SQR Production Reporting