Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.LISP Phần mở rộng tập tin

Tập tin lisp là gì và làm sao mở nó - Lisp Translators File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin lisp không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở lisp trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin lisp bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin mã nguồn được viết bởi ngôn ngữ lập trình Lisp; một ngôn ngữ có phương ngữ khác nhau gồm Common Lisp và Scheme; chứa đoạn mã thuần văn bản chạy với một trình thông dịch Lisp; có thể là toàn bộ chương trình hoặc một phần ứng dụng của Lisp lớn hơn. Các tập tin LISP có thể được chỉnh sửa với trình soạn thảo văn bản bất kì. Tuy vậy, để xem và chỉnh sửa dễ dàng cần sử dụng trình soạn thảo có hỗ trợ nổi bật cú pháp Lisp. Ghi chú: Lisp được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), và xử lý kí hiệu.

lisp tập tin -phần mềm có thể mở lisp tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem lisp tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới lisp tập tin
Ufasoft Lisp Studio 4.37
Giúp tạo file EXE dễ dàng
Đánh giá của người dùng

Mở lisp tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • MacroMates TextMate
  • Clozure CL
  • LispWorks
  • CMUCL
  • GNU CLISP

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp lisp Logo Windows